Kirker i Gladsaxe

HOME

 

BAGSVÆRD KIRKE

Allerede i middelalderen havde Bagsværd en kirke, men det var en kloster-kirke. Gladsaxe var sognekirke.

Ved reformationen blev kirken i Bagsværd nedrevet, og stenene blev anvendt til byggeri ved Københavns Universitet.
Nedrivningen var så grundig, at man den dag i dag end ikke kan fastslå, hvor den har ligget.
I 1966 henvendte man sig til arkitekt Jørn Utzon der netop var hjemvendt fra byggeriet af operahuset i Australien.

Bagsværd Kirke er fra 1976.

BUDDINGE KIRKE

blev indviet i 1968. Arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen fik for bl.a. arbejdet ved Buddinge Kirke i 1974 overrakt den eftertragtede Træpris. I Vadgårdskvarteret ved Buddingevej i et hjørne af rådhusområdet, er kirken kommet til at passe meget smukt ind i helheden, efter at arealerne mellem rådhus og kirke er blevet frilagt. Også Buddinge Kirke har været igennem nogle byggefaser for at skaffe plads til det frivillige menighedsarbejde, som gøres i samarbejde med præsterne ved alle kirkerne.

Buddinge Kirke er fra  1968.

GLADSAXE KIRKE

rejstes omkring år 1200 og er kommunens ældste bygningsværk.

Gladsaxe Kirke fejrede i 1987, 800-års jubilæum, og var i over 700 år den eneste sognekirke i det, der nu udgør Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kirke er fra år 1187.


 

HARALDSKIRKEN

eller Høje Gladsaxe kirke blev indviet i 1967.
Den var færdig samtidig med, at beboerne flyttede ind. Det fortælles, da kirkeklokken lød første gang, udbrød en tilhører på kirkepladsen spontant: »Nu er Høje Gladsaxe en rigtig by«.

At byggeriet blev opført i nøje sammenhæng med bebyggelsen fremgår også af, at arkitekterne Hoff og Windinge har tegnet kirken; de var jo også stærkt medvirkende ved det øvrige byggeri.  

 

JOHANNESKIRKEN

På Vandtårnsvej ligger den katolske kirke, Johanneskirken. Opført med Holger Jensen som arkitekt. Ansgar stiftelsen købte Høje Søborg i 1943.

Kirken står klar til indvielse i 1967.

MORMON KIRKEN

eller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en kirke på Maglegårds Allé. Den betjener Mormon kirkens medlemmer i den nordvestlige del af København.

Mormon kirken er fra 1967.

MØRKHØJ KIRKE

Blev bygget med J. Paludan som arkitekt og kostede i første omgang 600.000 kr.

I 1971 blev kirken forsynet med det oprindeligt planlagte kirkerum, en større mødesal og to konfirmand-stuer ved Arkitekt Holger Jensen.

Mørkhøj Kirke er fra 1960.

 

 

STENGAARD KIRKE

Stengård Sogn kom til at bestå af noget fra Bagsværd Sogn, som i 1950 var blevet udskilt fra Gladsaxe Sogn. Stengård Kirke blev opført på samme vilkår som Mørkhøj Kirke (1962).

Kirkens arkitekter var Rolf Graae og Vilhelm Wohiert. Senere er kirken blevet udvidet med bl.a. konfirmandstuer og så sent som i 1991 med en ny mødesal.

Stengaard Kirke er fra  1962

 

SØBORG KIRKE

Det er en rigtig landsbykirke med hvidkalkede mure over en rå kampestens sokkel. og med røde tegltage.

Den røde top på kirketårnet blev kaldt for nissehuen.

Søborg Kirke er fra 1914.

 

SØBORGMAGLE KIRKE

Søborgmagle er kommunens mindste sogn med ca. 4.000 indbyggere.
Efter et forbud mod at anvende arbejdskraft til kirkebyggeri, besluttede man at opføre kirken som selvbyggeri. Den grund, der blev stillet til rådighed på Magle Torv, gjorde det nødvendigt at lægge kirken ind i rækken af boligbyggeri.

Disse forhold stillede særlige krav til arkitekt Holger Jensen. Det krævede en særlig indsats, når det skulle gøres med ufaglært arbejdskraft i fritiden. Beliggenheden imellem boligblokkene medførte, at der blev nedlagt protest imod udvendig kirkeklokke; man har senere forsøgt at løse problemet, men forgæves.

Søborgmagle kirke er fra 1968

 

TIL TOP