Off. bygninger i Gladsaxe

HOME
 
 

BRANDSTATIONEN

Falcks redningskorps står for kommunens brandberedskab. Stationen er træffende placeret på Vandtårnsvej.
   

DE FRIVILLIGES HUS

De Frivilliges Hus på Taxvej har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe og holder åbne debatarrangementer om interessante emner indenfor det frivillige område bl.a. om kræft, alkoholmisbrug, kom og mød din nabo, handicap og livskvalitet. Frivillige rådgivere med forskellig baggrund er parate til at lytte, vejlede og støtte dig i en afklaring af hvordan du kommer videre. Du er velkommen til at komme forbi eller ringe i vores åbningstid, for at høre om der er noget, du kunne tænke dig at være med til. Er du pensionist, efterlønsmodtager, erhvervsaktiv, studerende, arbejdsledig, ung som ældre, mand som kvinde kan du være med til at yde en frivillig indsats.

 

BIBLIOGRAFEN

Den gamle Bagsværd Bio lukkede i 1950'erne. Den nye Bagsværd Bio, åbnede i 1972. Biografsalen havde plads til 564 personer, mod 154 i den gamle biograf. Allerede i midten af 70erne blev biografen kommunalt ejet og skiftede navn til Gladsaxe Bio. I 1991 blev biografen opdelt i 2 sale.

Sal 1
Antal sæder: 214 
Lærredets størrelse: 10 m x 4,4 m (44 m2) 
Lyd og billede:  Dolby Digital + 3D - HFR
Teleslynge: Ja 
Handicapadgang: Ja 
 
Sal 2
Antal sæder:  116
Lærredets størrelse: 8,2 x 3,5 meter (28,7 m2) 
Lyd og billede:  Dolby Digital + 3D - HFR
Teleslynge:  Ja 
Handicapadgang: Ja 
 
 

HOVEDBIBLIOTEKET

I 1979 fik kommunen et kulturelt center med biblioteks bogudlån, musik og billedkunst. og studiekredslokaler. En velbeliggende biblio-cafe med adgang direkte fra torvepladsen mellem biblioteket og rådhuset. Hovedbiblioteket er tegnet af arkitekt: Erik Korshagen og udsmykket af professor Bjørn Nørgaard.

 

 

GLADSAXE RÅDHUS

Rådhusets er tegnet af arkitekt Knud Munk. Rådhuset er kommunens største administrative arbejdsplads. Her samles Byrådets medlemmer hver måned til offentligt møde.

Der er tæt besat på tilhørerpladserne når Byrådet samles til møde, Enhver borger kan stille spørgsmål og svaret falder på stedet.
Byrådet vælges for fire år. Kommunen står for alle valghandlinger.
Budgetdagen afholdes i august og er et årligt højdepunkt og festdag.

De nye tilbygninger står færdige i 1986.

 

GRØNNEGÅRDEN

Grønnegården er bla. Gladsaxe pigegardes øvelses plads. På gården er dyr og ridning.

 

GRØN IDÉCENTER

I grønt IDÉcenter giver vi dig inspiration og vejledning til miljørigtige handlinger i hverdagen.

Du er velkommen til at komme forbi centeret eller ringe til os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan foretage miljørigtige handlinger i hverdagen. Vi tager også gerne imod ideer til miljøfremmende projekter eller emner du mener der bør komme på dagsordenen i Gladsaxe Kommune.

 

 

HØJGÅRD

Højgård's oprindelse kendes ikke, men den er flyttet ud fra Bagsværd by til sin nuværende beliggenhed omkring 1770. Gennem ca. 150 år blev der drevet landbrug fra gården, indtil jorderne blev udstykket til parcelhuse. Omkring 1870 var ejeren også sognerådsformand, hvorfor Højgård i flere år fungerede som kommunens »rådhus«. I 1963 overtog Gladsaxe Kommune ejendommen, og i 1968 påbegyndtes en større ombygning af gården, hvorved bl.a. de smukke kampesten i murene kom til syne. I dag anvendes Højgård til Gladsaxes venskabsbyaktiviteter og til såvel privat som kommunal møde og kursusvirksomhed.

 

 

BORGERNES HUS

Medborgerhuset (Borgernes Hus 1924) er et tilbud til alle kommunens borgere. Aktiviteterne i lokalerne er åbne for alle. Der kræves ikke medlemskort, og der er fri adgang. Biblioteks- og Kulturudvalget fastlægger rammerne for husets funktioner. Husets kontaktudvalg skal koordinere de forskellige aktiviteter, og medvirke til igangsættelse af nye, samt orientere borgerne og deltage aktivt i husets trivsel.

 

SØGÅRD

Søgård er Gladsaxes kommunes kursusejendom. Den udlejes til foreninger og erhvervsvirksomheder til kursus- og mødeaktiviteter.

 

Gladsaxe Kommunes Kulturhus

Telefonfabrikken
Telefonvej 8

 

THORASMINDE

Thorasminde fik sit navn i 1918, da Carl Fr. Hansen overtog gården. Han opkaldte den efter sin afdøde hustru Thora. Før hed gården Grushøjgård, hvilket skyldes at der fandt grusgravning sted på jorden. Thorasminde blev udstykket i flere omgange. Først i 1923 og siden i 1946. I 1970 købte Gladsaxe kommune gården. Efter restaurering har primært Kunstkredsen haft til huse i bygningen og anvendes i dag til udstillinger og studiekredse.

TIL TOP